Дослідження аудиторії телеканалу

Телекомпанією «Антена» було проведено масштабне опитування суспільно-політичних настроїв черкащан у межах адміністративної території міста Черкаси в період з 3 грудня по 13 грудня 2019 року, в рамках якого окремо досліджувалося питання аудиторії місцевих засобів масової інформації, зокрема, телебачення .

Вибірка – у відповідності до соціально-демографічного зрізу населення. Дані опитування є репрезентативними. Статистична похибка становить до 2%. Загалом було охоплено 2436 осіб – виборців, що проживають на території міста Черкаси, з яких 436 осіб відмовилися відповідати у зв’язку зі своїм однозначним рішенням не брати участі у виборах. Розподіл анкет дозволяє аналізувати дані по окремих мікрорайонах міста і чітко визначає не рейтингові показники, а тенденції. Непропорційність вибірки по мікрорайонах із різною чисельністю населення не дає змогу інтерпретувати дані з вказанням середніх показників по місту в частині дослідження аудиторій окремих телеканалів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з анкетою (face to face). Загалом результативно було опитано 2000 респондентів, ще 436 респондентів відмовилися відповідати у зв’язку зі своїм однозначним рішенням не брати участі у виборах.

Фокусом дослідження були саме місцеві медіа, тому в частині медійних досліджень акцентувалося отримання інформації про життя міста та регіону. В частині дослідження аудиторії телеканалів акцент робився на отриманні якісних показників аудиторії, кількісні показники не засвідчують рейтинг телеканалів, а вказують на тенденції надання переваги глядачами в окремих мікрорайонах тому чи іншому телеканалу.

На запитання “Звідки Ви, переважно, дізнаєтесь новини про останні події та життя міста?” відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

    Частота % до всіх Рейтинг
1з телебачення 825 41,25 I
2з інтернет-сайтів 419 20,95 II
3 із соцмереж 345 17,25 III
4з інших джерел 129 6,45 IV
5з газет 96 4,80 V
6 не знаю 184 9,20  

За результатами опитування, найбільш популярним джерелом інформації для черкасців було і залишається телебачення (41,25%). Новітні джерела (інтернет-сайти та різноманітні соцмережі) ледь можуть конкурувати з ТБ, хоча їхня популярність весь час поступово зростає.

Друковані паперові газети чим далі, тим більше стають вимираючим явищем, яке ледь конкурує з іншими, переважно усними, джерелами інформації.

Тож, як і раніше, головним і найефективнішим джерелом донесення інформації локального змісту є саме телебачення. У нашому випадку – місцеве, міське телебачення.

Аудиторія інтернет-ресурсів не була досліджена окремо.

У фокусі місцевих телеканалів опинилися 4 місцевих мовника (з яких один державний), що працюють на території міста Черкаси згідно з ліцензіями, виданими Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення.

З метою запобігання маніпуляцій даними та за умов відсутності згоди замовника дослідження на оприлюднення повних даних, що містять комерційну таємницю, ми публікуємо докладні вибірки лише стосовно телекомпанії «Антена». Інші телеканали зашифровані в номерному порядку.

ЗАГАЛЬНА ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБІРКИ

За статевою ознакою. Чоловіки дещо більше віддають перевагу інтернет-сайтам і соцмережам, жінки переважають у решті позицій, зокрема, щодо телебачення.

За віковою ознакою. Телебачення є головним джерелом інформації для представників старшого покоління та, значною мірою, для середнього. Те ж саме з аудиторією друкованих газет. Інтернет-сайти як джерело інформації однаково популярні, передусім, у середнього покоління, а соцмережі – у молоді. До інших джерел інформації, передусім, схильні старики. Найбільша частка тих, хто не можуть визначитися з цього питання, – серед молоді і старший людей.

За професійною ознакою. Телебачення популярне майже в усіх професійних прошарках суспільства (найменше серед студентів), але більше, ніж по місту в цілому, його дивляться пенсіонери, дуже важлива в електоральному відношенні група населення. Газети найбільше популярні також серед пенсіонерів, а також нечисленних військових. Інтернет-сайти найбільш популярні у робітників, службовців, підприємців і військових, а також у працівників сфери обслуговування, безробітних, студентів та домогосподарок. Соцмережі найбільш популярні у робітників, службовців, підприємців і військових, а також у працівників сфери обслуговування, студентів та домогосподарок. Інші джерела дещо більш популярні серед працівників сфери обслуговування, безробітних, підприємців і пенсіонерів. Найвищий рівень невизначеності щодо цього питання – серед студентів.

За характером житла. Найбільша аудиторія телеглядачів (81% з них) проживає у багатоповерхівках, але дивляться більше його у приватному секторі та гуртожитках. Газети також читають дещо частіше у приватному секторі. Телебачення, інтернет-сайти і соцмережі найбільш популярні у мешканців багатоповерхівок. Найвищий рівень невизначеності – у мешканців гуртожитків.

За територіальною ознакою. Телебачення є найбільш популярним джерелом інформації в усіх без винятку мікрорайонах Черкас, де простежені коливання його затребуваності в межах від 69% (Змагайлівка) до 30% (Рафзавод). У більшості ж мікрорайонів цей відсоток коливається в межах 40-50%.

ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБІРКИ АУДИТОРІЇ ТЕЛЕКАНАЛУ «АНТЕНА»

За статевою ознакою. Чоловіки дещо більше віддають перевагу “Антені”: 48,50% її аудиторії або 21% усіх чоловіків-телеманів, у той же час лише 17% жінок, що регулярно дивляться місцеве телебачення.

За віковою ознакою. Структура телеаудиторії “Антени” дещо відмінна від загальної картини: 7,86% складає молодь, 40,71% – середнє покоління, 51,43% – старше покоління.  Показник кількості глядачів середнього покоління у ТК «Антена» є найвищим серед інших місцевих медіа. Також звертаємо увагу на те,що і показник молодої аудиторії є найвищим у порівнянні з найближчими конкурентами.

За професійною ознакою. Телеканал “Антена” наступну професійну структуру телеаудиторії: 51,64% складають пенсіонери, 30,93% – робітники, 5,43% – службовці, 2,57% – працівники сфери обслуговування, 2,50% – військовослужбовці, по 2,14% – студенти і домогосподарки, 1,79% – підприємці, 0,86% – безробітні.

За характером житла. У “Антени” наступна структура телеаудиторії: 8,93% її глядачів проживає у приватному секторі, 89,64% – у багатоповерхівках, 1,43% – у гуртожитках та ін. видах житла.

Ви отримуєте переважно інформацію з одного чи декількох типів місцевих медіа (телебачення, інтернет-ЗМІ, соціальні мережі, газети)?

62,64 % опитаних заявили, що одночасно отримують інформацію з кількох медіаносіїв одночасно, дивляться переважно декілька місцевих медіа. 29,17% надають перевагу одному з них, 8,19% не змогли або не захотіли дати відповідь на це питання. Водночас отримання інформації з декількох джерел не виключає можливості надання переваги одному з них.

Ви дивитеся переважно один телеканал чи намагаєтеся переглядати інші?

54,07% опитаних заявили, що дивляться переважно декілька місцевих телеканалів. 32,44% надають перевагу одному з них, 13,49% не змогли або не захотіли дати відповідь на це запитання.

Який місцевий телеканал ви дивитеся переважно?

Нижче подані помікрорайонні рейтинги кожної з телекомпаній Черкас.

Мікрорайони міста Черкаси ТК «Антена» ТК «2» ТК «3» ТК «4»   Не визначився
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОН          
Дахнівка 7,69 30,76 0 (<7) 7,69 53,86
Соснівка 9,00 37,00 0 (<2) 38,00 16,00
Казбет 10,01 34,96 0 (<1) 51,65 3,38
Гарнізон 0 (<2,5)42,11 0 (<2,5) 34,21 23,68
Водопарк-Газороздатка 12,0040,00 4,00 44,0 0 (<1)
Хімселище (Сосн. р-н)17,5019,14 9,26 36,42 17,68
Вокзал 19,6731,15 0 (<1) 34,43 14,75
ПдЗх район Схід 34,8037,30 2,06 16,56 9,28
ПдЗх район Захід 36,8230,25 3,46 18,75 10,72
Центр (Захід) 33,1721,08 1,30 23,97 20,48
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РН      
Центр (Схід) 25,3027,33 1,75 22,81 22,81
Митниця 42,9531,29 2,86 14,33 8,57
Кривалівка 16,8828,75 3,12 17,50 33,75
Машбуд 24,3718,55 3,24 10,37 43,47
Рафзавод 28,0013,46 3,85 22,00 32,69
Порт 19,8516,91 5,15 19,12 39,69
Молокозавод 7,5617,44 3,12 9,38 62,50
Район Д 20,7620,16 2,76 8,70 47,62
Змагайлівка 0 (<7)23,08 7,69 23,08 46,15
Хімселище (Придніпровський) 47,838,7026,09 17,38 0 (<4)

Жирним шрифтом виділені дані по тих мікрорайонах, де рейтинг тієї чи іншої телекомпанії є вищим за загальний по місту.

Загальноміський рейтинг телеканалів не виводився у зв’язку з непропорційністю вибірки відносно чисельності населення окремих районів міста. Вибірка фокусувалася на отримання саме статистично коректного відображення аудиторії по окремих мікрорайонах. У випадку нульового відсотка насправді часто йдеться не про повну відсутність рейтингу, а про рейтинг менший за найменший показник із цієї території (тобто, вагу голоса одного респондента з цієї територіальної одиниці, а ця вага різна для різних територій і залежить від кількості опитаних на кожній з них).

ВИСНОВКИ

Телеканал «Антена» є лідером симпатій телеглядачів у найбільш густонаселених мікрорайонах міста, однак має значно нижчі показники в районах з одноповерховою забудовою. Враховуючи дані цього дослідження, слід зауважити, що одночасно до 10% мешканців одноповерхової забудови дивляться телеканал «Антена» через мережу інтернет та надавачів послуг ІР-телебачення. Однак, вочевидь, ця послуга поки не складає достатньої конкуренції. Одночасно дослідження виявило великі перетини аудиторій різних типів медіа, а саме – одночасний регулярний перегляд місцевого телебачення, соціальних мереж та інтернет та друкованих, а також перегляд декількох телеканалів, що не виключає надання переваги одному з них. Тому визначальним у цьому дослідженні є якісний склад аудиторії.

ідентифікатор L10-01833