Відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та Закону України “Про житлово-комунальні послуги” управитель може з’явитися у багатоквартирному будинку двома шляхами. Перший – бути обраним співвласниками будинку на відповідних зборах співвласників та другий – бути призначеним за результатами конкурсу, проведеного органом місцевого самоврядування. 

Попри те, що управитель може з’явився у вашому будинку за різних сценаріїв, у законодавстві чітко визначено порядок, як можна розірвати договір між співвласниками та управителем. В той же час, цей порядок залежить від того, яким чином управитель з’явився у будинку. Як діяти при кожному з цих варіантів? 

Якщо співвласники обрали управителя самостійно

За загальним правилом договір з управителем можна розірвати достроково або по закінченню строку дії договору. Дострокове розірвання договору можливе за згодою сторін, коли і управитель, і співвласники підтримують розірвання договору. Якщо сторони не можуть дійти згоди, розірвати договір можливо за рішенням суду. Що стосується розірвання договору по закінченню строку його дії, то воно дає можливість зробити це в односторонньому порядку. В такому випадку сторона, яка має намір розірвати договір та не продовжувати його, має повідомити про це іншу сторону, але не пізніше, ніж за місяць до кінця строку дії договору.  

Якщо управитель був призначений за результатами конкурсу 

Трохи іншою є процедура розірвання договору, якщо управитель був призначений за результатами конкурсу. В такому випадку, співвласники мають право розірвати договір достроково за власною ініціативою за умови, що повідомлять управителя про своє рішення не пізніше, ніж за 2 місяці до бажаної дати розірвання договору.

Що співвласники мають зробити для того, щоб прийняти рішення про розірвання договору 

Якщо співвласники вирішили розірвати договір з управителем, вони мають скликати збори співвласників або загальні збори ОСББ (якщо воно створено у будинку) та прийняти на ньому відповідне рішення. Порядок денний таких зборів буде приблизно таким:

  1. Обрання голови зборів.
  2. Відкликання управителя та розірвання договору з ним.
  3. Обрання уповноваженої особи з числа співвласників для повідомлення управителя про розірвання договору та підписання додаткової угоди про розірвання договору.

Для прийняття рішення про відкликання управителя співвласники мають набрати понад 50% голосів. Після прийняття рішення співвласники належним чином мають повідомити управителя про прийняте рішення. При повідомленні управителя співвласники мають керуватися порядком інформування сторін, який визначений у договорі між управителем та співвласниками.

Тож незалежно від того, яким чином управитель з’явився в будинку, співвласники мають право розірвати з ним договір та залучити іншого управителя або змінити форму управління своїм будинком. Головне знати, що всі зміни в багатоповерхівці можливі лише в разі прийняття відповідних рішень на зборах. Пам’ятайте: не варто терпіти невмілого господарювання якоїсь компанії – об’єднавшись із сусідами, ви зможете розірвати з ним договір та обрати кращого та ефективнішого управителя для вашого багатоквартирного будинку. 

Джерело

Від editor