погіршення економічної ситуації

Для 70% українців економічна ситуація за останній рік погіршилась — опитування

14% українців вважають, що їхнє відчуття впевненості у майбутньому покращилось за останній рік, для 30% воно не змінилось і для 53% — погіршилося.

На думку більшості політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно. Близько 20% вважають, що ситуація не змінилась, для 12% — покращилась політична ситуація, для 8% — економічна.

Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% — погіршилось, лише для 9% — покращилось.

Більшість українців відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари і ліки (90%).

Близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% — відсутність змін, 11% — покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% — відсутність змін, 9% — покращення).

За матеріалами дослідження суспільно-політичних настроїв соціологічної групи «Рейтинг».

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Терміни проведення: 16-18 грудня 2021 р.