З 14 січня розпочинається набір кандидатів у присяжні Придніпровського та Соснівського районних судів

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області, оголошується про набір кандидатів у присяжні Соснівського та Придніпровського районних судів міста Черкаси.

Набір кандидатів у присяжні триватиме з 14.01.2023 до 21.02.2023 включно.

Кандидатам у присяжні необхідно подати пакет документів до управління інформаційної політики Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького 36, к.502, а саме:

1. Особиста заява;
2. Копія паспорта з зазначенням місця реєстрації;
3. Довідка про відсутність судимості;
4. Довідка з Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру про відсутність хронічних психічних чи інших захворювань.

Хто може бути присяжним?

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Хто не може бути присяжним?

Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли 65 років;
7) особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Які обов’язки присяжних?

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

При розгляді справ у суді присяжні зобов’язані:

– справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
– дотримуватися правил суддівської етики, виявляти повагу до учасників процесу;
– не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
– виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Які гарантії мають присяжні?

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:
– зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до трудового стажу (при цьому роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ними обов’язків у суді);
– збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
– заборона звільнення присяжних з роботи або переведення на іншу роботу без їх згоди;
– виплата винагороди за час, проведений в суді;
– відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
– застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

Які особливості оплати праці присяжних?

Присяжному за час виконання ним обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу, до якого належить:

– ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій він бере участь як присяжний;
– участь присяжного в судовому засіданні;
– перебування присяжного в нарадчій кімнаті;
– час очікування присяжним початку судового засідання, який визначено в процесуальному документі, у разі зміщення графіку засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному документі, до фактичного початку судового засідання).

До розгляду яких справ залучаються присяжні

Присяжний може бути залучений до участі у розгляді цивільної чи кримінальної справи. У розгляді якої саме справі буде брати участь присяжний, визначається автоматизованою системою документоообігу суду.

Цивільні справи, коли є один суддя і двоє присяжних:

  • про обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
    • про визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
    • про усиновлення;
    • про надання особі психіатричної допомоги;
    • про примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

Участь присяжних передбачена у суді першої інстанції у справах щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Під час судового засідання за участі присяжних у залі суду на відведених їм місцях постійно перебувають запасні присяжні, які стежать за ходом розгляду справи на випадок потреби заміни основних присяжних. До ухвалення вироку вони чи хтось із них можуть бути включені до складу суду у разі неможливості когось з основних присяжних продовжувати участь у судовому розгляді (раптова смерть, хвороба, тощо).

Присяжний має право:

1) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа (ч.1 ст. 386 КПК України;
2) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів;
3) робити нотатки;
4) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються;
5) підписати ухвалене більшістю голосів рішення;
6) викласти окрему думку, якщо не погоджується з думкою більшості суддів.

Виплата винагороди присяжному здійснюється на підставі письмової заяви присяжного. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” присяжні (під час виконання ними цих функцій) є суб’єктами декларування та зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Телефон для довідок 33-12-43.