Застереження!

Ми залишаємо за собою право відмовити в наданні будь-яких послуг Замовникам за наступних підстав:

  • Невідповідності замовлення морально-етичним засадам та принципам роботи компанії;
  • невідповідності вимогам законодавства України;
  • невідповідності політичних, безпекових, фінансових та інших ризиків інтересам компанії та її співробітників;
  • конфлікту інтересів;
  • пропаганді вживання наркотичних та психотропних речовин, алкоголю (крім пива), насилля, руського міра, ксенофобії, релігійної ворожнечі, заперечення холокосту та голодомору;
  • за інших обставин, без оприлюднення причини відмови.

 

Інші умови та публічна оферта

Інформаційні, рекламні та інші послуги суб’єктам, діяльність яких вимагає ліцензування, надаються за наявності завіреної належним чином копії Ліцензії або наявності інформації про неї в відкритому доступі на офіційних інтернет ресурсах державних органів України або відповідних інституцій ЄС та країн-партнерів України.

Використання інших мов, окрім української в інформаційних, рекламних або інших матеріалах можливе лише за умов синхронного дублювання або суб-титрування. Використання російської мови в матеріалах компанії неприпустиме.

Звернення до нас з пропозицією співпраці, оплата рахунків, заключення договорів про співпрацю, договорів інвестування, придбання Сертифікатів, будь-яка інша форма співпраці, в результаті якої виникають фінансові, правові, податкові наслідки є публічною офертою згоди Замовника з умовами надання нами послуг, усвідомленням Замовником юридичних, фінансових або інших наслідків співпраці та ризиків, безвідносно зазначення аудиторії інформаційних мамтеріалів та термінів їх поширення.

Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність наданих ним інформаційних матеріалів, копій документів, тощо.

В разі настання юридичних, безпекових або інших наслідків, що виникли після поширення компанією матеріалів, затверджених Замовником, він несе повну відповідальність перед компанією та забов’язується покрити всі витрати та збитки компанії, співробітників та третіх осіб, визнаних правоохоронним органом або судом стороною по справі.

Авторські та суміжні права на всі матеріали компанії належать компанії, якщо інше не обумовлене договорам про співпрацю та наданню послуг.

В разі настання форс-мажорних обставин компанія в праві призупинити виконання своїх обов’язків перед Замовником.

ідентифікатор L10-01833