Ольга Залога

Мін’юст детально роз’яснив черкасцям особливості виконання рішень про стягнення аліментів

Завдяки вдосконаленню законодавства щодо захисту прав дітей та запровадження більш жорстких заходів примусового виконання рішень до неплатників аліментів, на даний час досягнуто значних результатів з примусового виконання рішень судів даної категорії.

Порядок стягнення аліментів в Україні регулюється Законом України «Про виконавче провадження» та Сімейним кодексом України, який передбачає, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Також за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

Для добровільної сплати батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Він укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується.

За рішенням суду аліменти присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким вона проживає.

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених законом випадках – на приватних виконавців.

Після видачі судом виконавчого документа стягувач має право безпосередньо направити його до підприємства, установи, організації, фізичній особі – підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи або звернутися з письмовою заявою до органу виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження відносно боржника.

Порядок стягнення аліментів визначено статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження».

Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, призначеному виконавчим документом, але не менше передбаченого Сімейним кодексом України мінімального гарантованого розміру, який не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У зв’язку із переглядом розміру прожиткового мінімуму у 2019 році, відповідно змінилися розміри аліментів.

Так, для дитини віком дo 6 років з 1 січня дo 30 червня 2019 року прожитковий мінімум складав 1626 гривень, з 1 липня дo 30 листопада – 1699 гривень, з 1 грудня становитиме 1779 гривень.

Для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв з 1 січня дo 30 червня поточного року прожитковий мінімум становив 2027 гривень, с 1 липня дo 30 листопада – 2118 гривень, а з 1 грудня – 2218 гривень.

Виконавчі дії здійснюються державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження належить стягувачу.

Якщо вжитими заходами місце проживання та місце роботи боржника не будуть встановлені, то державний виконавець зобов’язаний порушити перед судом питання про розшук боржника через органи внутрішніх справ. Повернення виконавчого документа стягувачу, у зв’язку з невстановленням місця роботи чи проживання боржника не допускається.

Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога. Порядок призначення цієї тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника.

У разі стягнення аліментів як частки доходу боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця відрахування здійснюються з фактичного доходу на підставі постанови виконавця.

Обчислення розміру заборгованості із сплати аліментів здійснюється щомісяця.

За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Також за наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці інформація відносно боржників вноситься до Єдиного реєстру боржників (так звана ДОШКА ГАНЬБИ).

Крім того, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника:

1) у праві виїзду за межі України;

2) у праві керування транспортними засобами;

3)у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

4) у праві полювання.

Вказані обмеження встановлюються до погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (а саме:  несплата аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання) державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів; за два роки – у розмірі 30 відсотків; за три роки  – 50 відсотків.

Вказані суми штрафів стягуються з боржника і перераховуються стягувачу.

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.