Обсяги виробництва промислової продукції у Черкаській області у 2020 році знизились на 4%

За підсумками січня–листопада 2020р. індекс промислової продукції в області порівняно з січнем–листопадом 2019р. становив 96,0%, повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області.

Скорочення обсягів виробництва відбулося серед таких видів промислової діяльності як машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 38,8%, добувна промисловість та розроблення кар’єрів – на 29,5%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – на 17,6%, виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів – на 10,3%, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,6%, виробництво харчових продуктів, напоїв – на 3,0%.