ПАТ «Черкасиобленерго» надає споживачам послуги з підключення та улаштування вузлів обліку сонячних панелей

Що необхідно знати та яких умов згідно законодавства слід дотримуватися, щоб підключити генеруючу установку, яка виробляє електроенергію з енергії сонячного випромінювання до вузлів обліку електричної енергії, пояснює начальник виробничо-технічної групи дирекції комерційної ПАТ «Черкасиобленерго» Ольга Щербатюк.

Так, дії учасників ринку електричної енергії, які пов’язані з продажем та обліком електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Законом України про альтернативні джерела енергії, Кодексом систем розподілу та Кодексом комерційного обліку електричної енергії.

— Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки з можливістю відпуску виробленої електричної енергії в мережі, що належать іншим власникам, сумарна встановлена потужність якої не перевищує встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, а саме: для генеруючих установок що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на сьогоднішній день, це 30 кВт. Встановлена потужність генеруючої установки – це номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання (електрогенератори, фотоелектричні панелі тощо), призначеного для виробництва електричної енергії, яка підтверджена технічною документацією або технічним паспортом електрогенеруючого обладнання. Величина встановленої потужності генеруючих установок приватного домогосподарства визначається на підставі паспортів точок розподілу, як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного домогосподарства, що належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, — зазначила Ольга Щербатюк.

Важливий момент, що генеруюча установка повинна перебувати у власності побутового споживача та встановлена у межах приватного домогосподарства.

Приватне домогосподарство – це земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності. До складу членів приватного домогосподарства належать його власник та співвласники.

Для приєднання генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії в електромережу ПАТ «Черкасиобленерго» споживач забезпечує виконання таких технічних вимог:
– налаштування параметрів обладнання (інвертора) в межах, визначених державними стандартами;
– улаштування технічних засобів та/або проведення відповідного налаштування обладнання (інвертора) для забезпечення автоматичного відключення генеруючої електроустановки від електричної мережі ПАТ «Черкасиобленерго» у разі раптового зникнення в ній напруги та для унеможливлення подачі напруги в електричну мережу у разі відсутності в ній напруги;
– улаштування технічних засобів для недопущення відпуску в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго» та їх користувачів, електричної енергії, параметри напруги якої не відповідають визначеним державними стандартами;
– забезпечення місць для опломбування, встановлених на виконання технічних вимог технічних засобів захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю;
– забезпечення комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

У разі встановлення генеруючої установки без можливості відпуску електричної енергії в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго» необхідно улаштувати технічні засоби (смартметр, пристрій для обмеження генерації тощо) та/або провести налаштування протиаварійної автоматики для недопущення видачі в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго», виробленої генеруючою установкою електричної енергії.

Облаштування вузла обліку генеруючої установки здійснюється спеціалістами ПАТ «Черкасиобленерго». Для цього побутовий споживач письмово звертається до відповідного структурного підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго» із заявою за формою.

У разі встановлення генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго», до відповідної заяви споживачем також додається розроблений проект з однолінійною схемою приєднання генеруючої установки з використанням мережевого інвертора.

Разом із заявою споживач має надати:
– копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, завірені споживачем згідно з оригіналом, паспорт виробника, у тому числі державною мовою, а також оформлені у встановленому порядку Протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою та автоматики генеруючої установки, відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Продаж електричної енергії, виробленої генеруючою установкою, без засобів обліку не допускається.

Після отримання заяви про встановлення генеруючої установки ПАТ «Черкасиобленерго» перевіряє повноту інформації, у випадку відсутності зауважень здійснює безкоштовне обстеження генеруючої установки на відповідність її встановлення вимогам, визначених пунктом 4.12.2 КСР та технічну перевірку вузла обліку.

За результатами обстеження встановленої споживачем генеруючої установки з можливістю відпуску електричної енергії в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго» опломбовує технічні засоби захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю та вузли комерційного обліку, оформляє у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії. У двох примірниках – паспорт точки розподілу, акт про технічну перевірку та акт про опломбування встановлених на виконання технічних вимог технічних засобів захисту. Один примірник зазначених актів залишається у ПАТ «Черкасиобленерго» та один надається споживачу.

У разі встановлення споживачем генеруючої установки без можливості відпуску електричної енергії в електричну мережу ПАТ «Черкасиобленерго» та відсутності зауважень до наданої споживачем заяви, ПАТ «Черкасиобленерго» оформлює у двох примірниках паспорт точки розподілу та направляє один примірник споживачу у спосіб, указаний у заяві. 

Якщо представником ПАТ «Черкасиобленерго» під час обстеження генеруючої установки виявлені невідповідності встановленої генеруючої установки вимогам КСР та/або технічним вимогам, визначеним пунктом 4.12.2 КСР, ПАТ «Черкасиобленерго» протягом трьох днів письмово повідомляє про це споживача. Споживач повинен забезпечити доступ представників оператора системи розподілу для здійснення обстеження генеруючої установки щодо відповідності її встановлення вимогам та перевірки впливу на показники якості електричної енергії.

Для обліку електричної енергії виробленої генеруючою установкою побутовий споживач має самостійно придбати засіб обліку електричної енергії з переліку рекомендованих ПАТ «Черкасиобленерго» та надає його на первинну параметризацію, що є безкоштовною.

джерело