Фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт, зможуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму 13 400 грн.

11 квітня Верховна Рада ухвалила як закон законопроект 8064, який, серед іншого, визначає правила розпорядження коштами з арештованого рахунку.

Так, визначено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму у розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року. Тобто, на суму 13 400 грн.

Також вони можуть сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленому цим підпунктом.

Звернення стягнення у межах зазначеної суми (13 400 грн) на такому рахунку не здійснюється.

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи – боржника в одному банку або на поточних рахунках в різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи-боржника в одному банку.

У разі наявності декількох виконавчих проваджень стосовно однієї фізичної особи – боржника для усіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення і на яку фізична особа –боржник може здійснювати видаткові операції.

Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа – боржник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи – боржника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.

Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі.

У заяві зазначаються номер поточного рахунку, який боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, у якому відкрито такий рахунок.

Державний, приватний виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви фізичної особи – боржника виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи – боржника у банку для здійснення видаткових операцій та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови:

  • надає/надсилає відповідну постанову банку (обслуговуючому банку);
  • перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно фізичної особи – боржника, та, у разі якщо стосовно боржника відкриті інші виконавчі провадження, одночасно надає/надсилає відповідну постанову органам ДВС або приватному виконавцю, які здійснюють примусове виконання у таких виконавчих провадженнях. У такому разі поточний рахунок, зазначений у відповідній постанові, вважається визначеним для здійснення видаткових операцій і в межах таких виконавчих проваджень.

Зупинення вчинення виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження не є підставою для відмови у визначенні поточного рахунку для здійснення видаткових операцій.